Ajuntament de Palanques

Jutjat de Pau

Conforme als articles 99 i següents de la Llei Orgànica 6/1985, de 1 de juliol, del Poder Judicial, en cada municipi on no existisca Jutjat de Primera Instància i Instrucció, i amb jurisdicció en el terme corresponent, hi haurà un Jutjat de Pau.

Els Jutjats de Pau coneixeran, en l'ordre civil, de la substanciació en primera instància, fallada i execució dels processos que la Llei determine. Compliran també funcions de Registre Civil i les altres que la Llei els atribuïsca.

En l'ordre penal, coneixeran en primera instància dels processos per faltes que els atribuïsca la Llei. Podran intervenir, igualment, en actuacions penals de prevenció, o per delegació, i en aquelles altres que assenyalen les Lleis.

Els Jutges de Pau i els seus substituts seran nomenats per a un període de quatre anys per la sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia corresponent. El nomenament recaurà en les persones triades pel ple del respectiu Ajuntament, amb el vot favorable de la majoria absoluta dels seus membres, entre les persones que, reunint les condicions legals, així ho sol·liciten. Si no hagués sol·licitant, el ple triarà lliurement.

Podran ser nomenats jutges de pau, tant titular com substitut, qui, encara no sent llicenciats en dret, reunisquen els requisits establits en aquesta Llei per a l'ingrés en la carrera judicial, i no estiguen culpables en cap de les causes d'incapacitat o d'incompatibilitat previstes per a l'acompliment de les funcions judicials, a excepció de l'exercici d'activitats professionals o mercantils.

JUTGES DE PAU. NORMATIVA

NOMENAMENT DEL JUTGE DE PAU

 

Dl Dm Dx Dj Dv Ds Dg
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
 
 
 
 

Formulari de cerca

Site developed with Drupal