Ajuntament de Palanques

Béns

INVENTARI MUNICIPAL DE BÉNS I DRETS

L'Inventari és el registre administratiu en el que consta inscrit el conjunt de béns i drets la titularitat dels quals correspon a l'entitat local.

En l'inventari es ressenyaran, per separat, segons la seua naturalesa, agrupant-los a tenor dels següents epígrafs:

1º Immobles.
2º Drets Reals.
3º Mobles de caràcter històric, artístic o de considerable valor econòmic.
4º Valors mobiliaris, crèdits i drets de caràcter personal de la Corporació.
5º Vehicles.
6º Semovientes.
7º Mobles no compresos en els anteriors enunciats.
8º Béns i drets revertibles.

La ressenya dels béns en l'inventari s'efectuarà amb numeració correlativa per cadascun d'ells, dins del respectiu epígraf.

Vostè necessita estar donat d'alta com a usuari per a poder veure l'inventari.

 

Dl Dm Dx Dj Dv Ds Dg
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
 
 
 
 

Formulari de cerca

Site developed with Drupal